Công bố cơ sở kinh doanh có tổ chức kệ thuốc
Tên thủ tục Công bố cơ sở kinh doanh có tổ chức kệ thuốc
Lĩnh vực Dược- Mỹ phẩm
Cơ quan thực hiện

Sở Y tế

Cách thức thực hiện

Qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Sở Y tế.
- Bộ phận Tiếp nhận và Trả quả của Sở Y tế
- Địa chỉ: Tòa nhà số 1, đường Chiềng On, phường Bình Minh, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện


Bước 1:Trước khi hoạt động, cơ sở kinh doanh có tổ chức kệ thuốc nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ công bố cơ sở kinh doanh có tổ chức kệ thuốc theo quy định tại khoản 1 Điều này đến Sở Y tế nơi cơ sở đó đặt trụ sở;Bước 2:Khi nhận hồ sơ, Sở Y tế cấp cho cơ sở kinh doanh có tổ chức kệ thuốc Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố theo Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục I kèm theo Thông tư 07/2018/TT-BYT;Bước 3:Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế có trách nhiệm công bố trên Trang Thông tin điện tử của Sở Y tế danh sách cơ sở kinh doanh có tổ chức kệ thuốc đủ điều kiện. Trường hợp không công bố phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.


Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

Bản công bố cơ sở kinh doanh có tổ chức kệ thuốc theo Mẫu số 07 quy định tại Phụ lục I kèm theo Thông tư 07/2018/TT-BYT;
Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ký, đóng dấu xác nhận của cơ sở đó;
Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ sơ cấp dược trở lên của người chịu trách chuyên môn;
Danh mục thuốc dự kiến bán tại kệ thuốc. Danh mục này phải nằm trong Danh mục thuốc được bán tại kệ thuốc theo quy định tại Phụ lục II kèm theo Thông tư này;
Bản chụp tủ, quầy, kệ bảo quản thuốc;
Quy trình kiểm tra, giám sát: chất lượng thuốc; xuất, nhập thuốc của cơ sở.

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Cơ sở kinh doanh có tổ chức kệ thuốc

Căn cứ pháp lý

1. Luật Dược số 105/2016/QH13;
2. Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 05 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Dược;
3. Thông tư số 07/2018/TT-BYT ngày 12/4/2018 quy định chi tiết một số điều về kinh doanh dược của Luật dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật

Biểu mẫu đính kèm

 

File mẫu:

  • Bản công bố cơ sở kinh doanh có tổ chức kệ thuốc theo Mẫu số 07Tải về
  • Danh mục thuốc dự kiến bán tại kệ thuốc. Danh mục này phải nằm trong Danh mục thuốc được bán tại kệ thuốc theo quy định tại Phụ lục II kèm theo Thông tư này;Tải về

 

Kết quả thực hiện

Công bố trên Trang Thông tin điện tử của Sở Y tế danh sách cơ sở kinh doanh có tổ chức kệ thuốc đủ điều kiện.


  1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 24
  • Hôm nay: 548
  • Trong tuần: 8,813
  • Tất cả: 3,138,277
Đăng nhập