Tổ chức xây dựng Kế hoạch phát triển sự nghiệp y tế năm 2019 và các báo cáo theo yêu cầu của tỉnh
Số ký hiệu văn bản 928/SYT-KHTC
Ngày ban hành 06/07/2018
Ngày hiệu lực 06/07/2018
Trích yếu nội dung Tổ chức xây dựng Kế hoạch phát triển sự nghiệp y tế năm 2019 và các báo cáo theo yêu cầu của tỉnh
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ
Người ký duyệt Nông Tiến Cương
Tài liệu đính kèm 928-syt-khtc.rar
Văn bản mới