Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược;Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc -GPP”
Số ký hiệu văn bản 410/QĐ-SYT
Ngày ban hành 29/05/2020
Ngày hiệu lực 29/05/2020
Trích yếu nội dung Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược;Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc -GPP”
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Dược
Người ký duyệt Trần Thị Minh
Tài liệu đính kèm 052020_qd_thu_hoi_qt_07-ctd_2020200529074802205_signed.pdf
Văn bản mới