Tổng số: 19
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
64/2020/TT-BTC 08/07/2020 Quy định mức thu, nộp phí trong lĩnh vực y tế
Lượt xem: 912
Tải về 18
26/2019/TT-BYT 17/09/2019 Thông tư quy định về Danh mục thuốc hiếm
Lượt xem: 1183
Tải về 7
13/2019/TT-BYT 05/07/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp
Lượt xem: 993
Tải về 7
01/2019/TT-BYT 01/03/2019 Quy định việc thực hiện điều trị nội trú ban ngày tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền
Lượt xem: 1049
Tải về 6
39/2018/TT-BYT 30/11/2018 Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp
Lượt xem: 1082
Tải về 0
37/2018/TT-BYT 30/11/2018 Quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp
Lượt xem: 1176
Tải về 0
54/2017/TT-BYT 29/12/2017 Ban hành bộ tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Lượt xem: 273
Tải về 1
30/2017/TT-BYT 11/07/2017 Hướng dẫn phương pháp chế biến các vị thuốc cổ truyền
Lượt xem: 282
Tải về 0
20/2017/TT-BYT 10/05/2017 Quy định chi tiết một số điều của Luật Dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt
Lượt xem: 229
Tải về 0
47/2016/TT-BYT 30/12/2016 Quy định việc tổ chức khám bệnh, chữa bệnh đột quỵ trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Lượt xem: 197
Tải về 0
12
BẢN ĐỒ LÀO CAI
 
Văn bản mới