Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, kiểm tra công tác Điều dưỡng 6 tháng cuối năm

 

    Nhm cng c, nâng cao cht lượng chăm sóc người bnh ca điu dưỡng viên, h sinh viên, k thut viên ti các khoa lâm sàng trong bnh vin. Va qua, Bnh vin Đa khoa tnh đã t chc kim tra công tác điu dưỡng 6 tháng cui năm 2021.

    Đây là hot đng thường niên đ Bnh vin kim tra, đôn đc, nhc nh các trung tâm, khoa trc thuc v vic ghi chép h sơ bnh án theo Quyết đnh 4069/2001/QĐ- BYT, Quyết đnh 458/QĐ- BVT và công tác chăm sóc người bnh theo Thông tư 07/2011/TT- BYT; Vic thc hin 12 điu y đc và quy chế chuyên môn; Nm bt và chn chnh kp thi nhng tn ti; Giám sát các quy trình điu dưỡng theo bng kim Hi đng điu dưỡng đã phê duyt.

    Cùng vi vic kin tra ghi chép h sơ bnh án và lp kế hoch chăm sóc đi vi người bnh chăm sóc cp I và cp II mt cách bài bn, khoa hc, xây dng quy trình k thut chăm sóc người bnh phù hp vi thc tế, Bnh bin còn kim tra tng khoa v các k thut như: k thut tiêm thuc, truyn dch, thay băng, đt thông tiu, truyn máu, kĩ thut cp cu theo quy đnh và vn hành bo qun các thiết b y tế...

    Kim tra thc hin quy trình k thut ca điu dưỡng viên ti các khoa/phòng       

    Vic kim tra, giám sát thường xuyên s giúp Bnh vin kp thi chn chnh nhng đim còn hn chế, cũng như phát hin các cách làm hay ca đi ngũ điu dưỡng viên trong toàn bnh vin. Qua đó giúp các điu dưỡng viên tuân th tt các quy trình, quy chế chuyên môn, nâng cao ý thc, trách nhim, th hin s chuyên nghip trong công tác chăm sóc người bnh, giúp người bnh gim đau đn v th cht, tinh thn trong khi khám cha bnh ti bnh vin. T đó góp phn thc hin tt nhim v bo v, chăm sóc sc khe nhân dân, to s tin tưởng trong lòng người bnh khi đến khám và điu tr ti đây./.

ĐDCKI.  Bùi Ngc Hng -  Bnh vin Đa khoa tnh

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thống kê truy cập
  • Đang online: 62
  • Hôm nay: 1,706
  • Trong tuần: 66,285
  • Tất cả: 2,540,898
Đăng nhập