Danh sách cán bộ, công chức Sở Y tế

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC SỞ Y TẾ


Địa chỉ: Trụ sở khối 5, đường Chiềng On, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai
Điện thoại: 0214.3.820930 - Fax: 0214.3.820.931
Thư điện tử: contact-syt@laocai.gov.vn

STT

HỌ TÊN

PHÒNG, BAN

CHỨC VỤ

EMAIL

1

Hoàng Quốc Hương

Ban giám đốc

Giám đốc

hqhuong-syt@laocai.gov.vn

2

Phạm Bích Vân

Ban giám đốc

Phó giám đốc

pbvan-syt@laocai.gov.vn

3

Lục Hậu Giang

Ban giám đốc

Phó giám đốc

lhgiang-syt@laocai.gov.vn

4

Nguyễn Thị Kim Ánh

Ban giám đốc

Phó giám đốc

ntkanh2-syt@laocai.gov.vn

5

Đặng Hồng Lan

Văn phòng

Phó chánh văn phòng

dhlan-syt@laocai.gov.vn

6

Ngô Thị Minh Loan

Văn phòng

Chuyên viên

ntmloan-syt@laocai.gov.vn

7

Nguyễn Xuân Hà

Văn phòng

Chuyên viên

nxha-syt@laocai.gov.vn

8

Đỗ Ngọc Păng

Tổ chức cán bộ

Trưởng phòng

dnpang-syt@laocai.gov.vn

9

Lê Kim Dung

Tổ chức cán bộ

Phó trưởng phòng

lkdung-syt@laocai.gov.vn

10

Vũ Thị Quỳnh Loan

Tổ chức cán bộ

Chuyên viên

vtqloan-syt@laocai.gov.vn

11

Nguyễn Thị Thanh Mai

Tổ chức cán bộ

Chuyên viên

nttmai-syt@laocai.gov.vn

12

Dương Thái Hiệp

Nghiệp vụ Y

Trưởng phòng

dthiep-syt@laocai.gov.vn

13

Trương Thị Thanh Vân

Nghiệp vụ Y

Phó trưởng phòng

tttvan-syt@laocai.gov.vn

14

Trần Thị Thu Hà

Nghiệp vụ Y

Chuyên viên

tttha-syt@laocai.gov.vn

15

Nguyễn Trung Kiên

Nghiệp vụ Y

Chuyên viên

ntkien-syt@laocai.gov.vn

16

Đàm Xuân Hảo

Nghiệp vụ Dược

Phó Trưởng phòng

dxhao-syt@laocai.gov.vn

17

Vũ Đức Nam

Nghiệp vụ Dược

Phó Trưởng phòng

namvd-syt@laocai.gov.vn

18

Phạm Linh Đa

Nghiệp vụ Dược

Chuyên viên

plda-syt@laocai.gov.vn

19

Nguyễn Bảo Trung

Nghiệp vụ Dược

Chuyên viên

nbtrung-syt@laocai.gov.vn

20

Trần Văn Tứ

Kế hoạch tài chính

Trưởng phòng

tvtu-syt@laocai.gov.vn

21

Ngô Thị Phương Thảo

Kế hoạch tài chính

Phó trưởng phòng

ntpthao-syt@laocai.gov.vn

22

Trịnh Hùng Lâm

Kế hoạch tài chính

Phó trưởng phòng

thlam-syt@laocai.gov.vn

23

Nguyễn Thị Nguyện

Kế hoạch tài chính

Chuyên viên

ntnguyen-syt@laocai.gov.vn

24

Vũ Thị Ánh Tuyết

Kế hoạch tài chính

Chuyên viên

vtatuyet-syt@laocai.gov.vn

25

Trần Thị Phương Nga

Kế hoạch tài chính

Chuyên viên

tttnga-syt@laocai.gov.vn

26

Nguyễn Hải Du

Kế hoạch tài chính

Chuyên viên

nhdu-syt@laocai.gov.vn

27

Hoàng Quốc Miêng

Thanh tra sở

Chánh thanh tra

hqmieng-syt@laocai.gov.vn

28

Nguyễn Thị Kim Anh

Thanh tra sở

Thanh tra viên

ntkanh-syt@laocai.gov.vn

29

Mông Hoàng Tùng

Thanh tra sở

Thanh tra viên

mhtung-syt@laocai.gov.vn

30

Lê Trọng Hợp

Thanh tra sở

Chuyên viên

lthop-syt@laocai.gov.vn

31

Phạm Thị Hiếu

Thanh tra sở

Chuyên viên

pthieu-syt@laocai.gov.vn

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập