Danh sách cán bộ, công chức Sở Y tế Lào Cai

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC SỞ Y TẾ

Địa chỉ: Trụ sở khối 5, đường Chiềng On, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai
Điện thoại: 0214.3.820930 - Fax: 0214.3.820.931
Thư điện tử: contact-syt@laocai.gov.vn
STT
HỌ TÊN
PHÒNG, BAN
CHỨC VỤ
SỐ ĐIỆN THOẠI
EMAIL
1
Hoàng Quốc Hương
Ban giám đốc
Giám đốc
0214.3.824.705 hqhuong-syt@laocai.gov.vn
2
Nông Đình Hùng
Ban giám đốc
Phó giám đốc
0214.3.820.637 ndhung-syt@laocai.gov.vn
3 Trần Thị Minh
Ban giám đốc
Phó giám đốc
0214.3.820.934 ttminh-syt@laocai.gov.vn
4
 Phạm Bích Vân
Ban giám đốc
Phó giám đốc
0214.3.820.932
pbvan-syt@laocai.gov.vn
4
Trần Thị Hồng Thúy
Văn phòng
Chánh văn phòng
0214.3.821.764 ththuy-syt@laocai.gov.vn
5
Đặng Hồng Lan
Văn phòng
Phó chánh văn phòng
0214.3.821.747 dhlan-syt@laocai.gov.vn
8 Ngô Thị Minh Loan
Văn phòng
Chuyên viên
0214.3.820.930
ntmloan-syt@laocai.gov.vn
9 Nguyễn Trung Kiên
Văn phòng
Chuyên viên
0214.3.821.764 ntkien-syt@laocai.gov.vn
10 Nguyễn Xuân Hà
Văn phòng
Cán sự
0214.3.821.747 nxha-syt@laocai.gov.vn
11 Đỗ Ngọc Păng Tổ chức cán bộ
Trưởng phòng
0214.3.824.708
dnpang-syt@laocai.gov.vn
12 Lê Kim Dung
Tổ chức cán bộ
Phó trưởng phòng
0214.3.824.708 lkdung-syt@laocai.gov.vn
13 Vũ Thị Quỳnh Loan
Tổ chức cán bộ
Chuyên viên
0214.3.824.708 vtqloan-syt@laocai.gov.vn
14 Đặng Thị Thanh Bình
Tổ chức cán bộ
Cán sự
0214.3.824.708 dttbinh-syt@laocai.gov.vn
15 Nguyễn Thị Thanh Mai
Tổ chức cán bộ
Cán sự
0214.3.824.708 nttmai-syt@laocai.gov.vn
16 Trần Hoài Bắc
Nghiệp vụ Y
Phó trưởng phòng
0214.3.824.707 thbac-syt@laocai.gov.vn
17
Dương Thái Hiệp
Nghiệp vụ Y
Phó trưởng phòng
0214.3.824.707 dthiep-syt@laocai.gov.vn
18
Phạm Thị Hiếu
Nghiệp vụ Y
Chuyên viên
0214.3.824.707
pthieu-syt@laocai.gov.vn
19
Phạm Hồng Thanh
Nghiệp vụ Dược
Trưởng phòng
0214.3.824.711 phthanh-syt@laocai.gov.vn
20 Vũ Đức Nam
Nghiệp vụ Dược
Chuyên viên
0214.3.824.711 namvd-syt@laocai.gov.vn
21 Nguyễn Thị Thu Huyền
Nghiệp vụ Dược
Chuyên viên
0214.3.824.711 ntthuyen-syt@laocai.gov.vn
22 Ngô Thị Phương Thảo
Kế hoạch tài chính
Phó trưởng phòng
0214.3.824.709 ntpthao-syt@laocai.gov.vn
23 Trần Văn Tứ  Kế hoạch tài chính
Phó trưởng phòng
0214.3.824.709
tvtu-syt@laocai.gov.vn
24 Nguyễn Thị Nguyện
Kế hoạch tài chính
Chuyên viên
0214.3.824.709 ntnguyen-syt@laocai.gov.vn
25 Vũ Thị Ánh Tuyết
Kế hoạch tài chính
Chuyên viên
0214.3.824.709 vtatuyet-syt@laocai.gov.vn
26
Hoàng Quốc Miêng
Thanh tra sở
Chánh thanh tra
0214.3.824.710
hqmieng-syt@laocai.gov.vn
27
Nguyễn Thị Kim Anh
Thanh tra sở
Chuyên viên
0214.3.824.710 ntkanh-syt@laocai.gov.vn

Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 528
  • Trong tuần: 14 033
  • Tất cả: 1799722
Đăng nhập