Thông tin lãnh đạo Sở Y tế

HỌ VÀ TÊN, CHỨC VỤ, TT LIÊN HỆ

NHIỆM VỤ

Ông: Hoàng Quốc Hương

Giám đốc Sở Y tế

Email: hqhuong-syt@laocai.gov.vn

Giám đốc Sở Y tế: Phụ trách chung chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về hoạt động của Sở Y tế Lào Cai và trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác theo phân cấp, như sau:

- Công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ;

- Công tác quốc phòng, an ninh; chính trị, tư tưởng; bảo vệ chính trị nội bộ;

- Chủ trì xây dựng dự thảo các văn bản tham mưu cho tỉnh liên quan đến công tác y tế;

- Công tác quy hoạch, đào tạo, kế hoạch, xây dựng cơ bản của ngành;

- Công tác tài chính, tài sản; đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản,trang thiết bị, vật tư của ngành;

- Công tác thanh tra, kiểm tra, thi đua, khen thưởng, kỷ luật của ngành;

- Công tác phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí;

- Các quan hệ quốc tế; các dự án hợp tác đầu tư, tài trợ quốc tế;

- Công tác xã hội hóa y tế;

- Công tác cải cách thủ tục hành chính;

- Công tác Truyền thông, thông tin y tế, thực hiện quy chế phát ngôn;

- Công tác Giám định Y khoa, Pháp Y;

- Chủ tài khoản Sở Y tế;các dự án và chủ tài khoản tài chính ngành (theo phân cấp tài chính);

- Chủ tịch Hội Y – Dược tỉnh Lào Cai;

- Trưởng ban Biên tập bản tin sức khỏe Lào Cai;

- Tham gia các hội đồng, các ban chỉ đạo cấp tỉnh: Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh; Ban Chăm sóc sức khoẻ nhân dân, Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh, Hội đồng Giám định y khoa, ...và các hội đồng, ban chỉ đạo theo sự phân công của tỉnh;

- Trực tiếp phụ trách các huyện Văn Bàn, Bảo Yên, Thành phố Lào Cai.

Bà: Phạm Bích Vân

Phó Giám đốc Sở Y tế

Email: pbvan-syt@laocai.gov.vn

Phó giám đốc phụ trách lĩnh vực khám chữa bệnh, Phục hồi chức năng và Bảo hiểm y tế, giúp giám đốc Sở quản lý, lãnh chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ sau:

- Quản lý, lãnh chỉ đạo, điều hành lĩnh vực Khám chữa bệnh, Phục hồi chức năng và Bảo hiểm y tế;

- Chương trình Quân dân y kết hợp;

- Chỉ đạo công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật; trực tiếp làm Chủ tịch Hội đồng khoa học SởY tế;

- Tham gia, phụ trách các tổ chức quần chúng và hội nghề nghiệp: Hội liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật, Hội phụ nữ tỉnh;

- Quản lý, phụ trách hành nghề Y;

- Phụ trách lĩnh vực bảo hiểm y tế;

- Phụ trách công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn ngành;

- Phụ trách cơ quan Văn phòng Sở;

- Tham gia các hội đồng, ban chỉ đạo theo sự phân công của tỉnh;

- Tham gia các chương trình phối hợp hoạt động đẩy mạnh chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách;

- Phụ trách các huyện:Bắc Hà, Si Ma Cai;

- Tham gia, thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở Y tế.

 

Ông: Lục Hậu Giang

Phó Giám đốc Sở Y tế

Email: lhgiang-syt@laocai.gov.vn

Phó giám đốc phụ trách lĩnh vực y tế dự phòng, cộng đồng, giúp giám đốc Sở quản lý, lãnh chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ sau:

- Quản lý, lãnh chỉ đạo, điều hành lĩnh vực y tế dự phòng;

- Lĩnh vực dân số – kế hoạch hoá gia đình;

- Lĩnh vực an toàn thực phẩm(bao gồm cả Thực phẩm chức năng);

- Công tác phòng chống HIV/AIDS;

- Lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ sinh sản;

- Lĩnh vực phòng chống suy dinh dưỡng;

- Chỉ đạo, quản lý về hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế;

- Công tác phòng chống thiên tai thảm hoạ;

- Công tác xây dựng xã đạt tiêu chí quốc gia về Y tế và nông thôn mới;

- Trưởng ban biên tập Bản tin Dân số - KHHGĐ tỉnh Lào Cai;

- Tham gia các chương trình phối hợp hoạt động đẩy mạnh chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách;

- Phụ trách các huyện: Bát Xát, Mường Khương;

-Tham gia, thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở Y tế.

 

Bà: Nguyễn Thị Kim Ánh

Phó Giám đốc Sở Y tế

Email: ntkanh2-syt@laocai.gov.vn

Phó giám đốc phụ trách lĩnh vực dược, mỹ phẩm giúp giám đốc Sở quản lý, lãnh chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ sau:

- Quản lý, lãnh chỉ đạo, điều hành lĩnh vực dược (bao gồm cả Dược liệu), mỹ phẩm;

- Quản lý, chỉ đạo công tác kiểm nghiệm dược, mỹ phẩm;

- Quản lý hành nghề dược;

- Tham mưu các chính sách quốc gia về thuốc;

- Tham mưu thực hiện đấu thầu mua sắm thuốc cho toàn ngành;

- Phụ trách các hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao của ngành;

- Theo dõi hoạt động của Công đoàn ngành; Đoàn thanh niên;

- Tham gia, phụ trách các tổ chức quần chúng và hội nghề nghiệp: Hội nông dân, Hội chữ thập đỏ, ....;

- Tham gia các chương trình phối hợp hoạt động đẩy mạnh chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách;

- Tham gia các hội đồng, Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả và các ban chỉ đạo khác theo sự phân công của tỉnh;

- Phụ trách các huyện Sa Pa, Bảo Thắng;

- Tham gia, thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở Y tế.

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 65
  • Hôm nay: 968
  • Trong tuần: 13,226
  • Tất cả: 5,449,279
Đăng nhập