CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoXEM CHI TIẾTTẬP TIN
1 /NQ-HĐND
Ngày bắt đầu: 18/11/2021
Ngày kết thúc: 18/12/2021
Lượt xem:13
2 /TTr-UBND
Ngày bắt đầu: 18/11/2021
Ngày kết thúc: 18/12/2021
Lượt xem:8
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOXEM CHI TIẾTTẬP TIN
12132/SYT-KHTC
Ngày bắt đầu: 05/10/2021
Ngày kết thúc: 12/10/2021
Lượt xem:7
21984/SYT-KHTC
Ngày bắt đầu: 16/09/2021
Ngày kết thúc: 25/09/2021
Lượt xem:18
31821/SYT-NVY
Ngày bắt đầu: 25/08/2021
Ngày kết thúc: 01/09/2021
Lượt xem:7
41764/SYT-NVY
Ngày bắt đầu: 18/08/2021
Ngày kết thúc: 23/08/2021
Lượt xem:12
51110/SYT-KHTC
Ngày bắt đầu: 04/06/2021
Ngày kết thúc: 07/06/2021
Lượt xem:22
6845/SYT-KHTC
Ngày bắt đầu: 07/05/2021
Ngày kết thúc: 24/05/2021
Lượt xem:21
7286/SYT-KHTC
Ngày bắt đầu: 19/02/2021
Ngày kết thúc: 02/03/2021
Lượt xem:36
82358/SYT-KHTC
Ngày bắt đầu: 25/12/2020
Ngày kết thúc: 29/12/2020
Lượt xem:38
91991/SYT-NVY
Ngày bắt đầu: 30/10/2020
Ngày kết thúc: 05/11/2020
Lượt xem:42
101962/SYT-TCCB
Ngày bắt đầu: 29/10/2020
Ngày kết thúc: 05/11/2020
Lượt xem:29
11 /TTr-SYT
Ngày bắt đầu: 23/09/2020
Ngày kết thúc: 23/10/2020
Lượt xem:42
12 /SYT-NVY
Ngày bắt đầu: 07/09/2020
Ngày kết thúc: 07/10/2020
Lượt xem:48
131511/SYT-KHTC
Ngày bắt đầu: 18/08/2020
Ngày kết thúc: 18/09/2020
Lượt xem:33
141294/SYT-NVY
Ngày bắt đầu: 14/07/2020
Ngày kết thúc: 14/08/2020
Lượt xem:34
151572/SYT-KHTC
Ngày bắt đầu: 10/10/2019
Ngày kết thúc: 15/10/2019
Lượt xem:29
16 /2020/QH14
Ngày bắt đầu: 01/04/2019
Ngày kết thúc: 16/04/2019
Lượt xem:31
17 /TTr-SYT
Ngày bắt đầu: 18/12/2018
Ngày kết thúc: 31/12/2018
Lượt xem:32
18 /BC-SYT
Ngày bắt đầu: 04/05/2018
Ngày kết thúc: 25/05/2018
Lượt xem:35
19 /2018/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu: 23/04/2018
Ngày kết thúc: 23/05/2018
Lượt xem:33
20 /TTr-UBND
Ngày bắt đầu: 23/04/2018
Ngày kết thúc: 02/05/2018
Lượt xem:39
21/2017/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu: 27/10/2017
Ngày kết thúc: 09/11/2017
Lượt xem:40
22/TTr-BYT
Ngày bắt đầu: 03/07/2017
Ngày kết thúc: 06/07/2017
Lượt xem:41
23/2017/NĐ-CP
Ngày bắt đầu: 03/07/2017
Ngày kết thúc: 06/07/2017
Lượt xem:29
24........./2017/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu: 25/05/2017
Ngày kết thúc: 25/06/2017
Lượt xem:32
Thống kê truy cập
  • Đang online: 79
  • Hôm nay: 2,831
  • Trong tuần: 34,775
  • Tất cả: 2,585,736
Đăng nhập