CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoXEM CHI TIẾTTẬP TIN
Không có bản ghi nào
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOXEM CHI TIẾTTẬP TIN
1348/SYT-KHTC
Ngày bắt đầu: 24/02/2022
Ngày kết thúc: 25/02/2022
Lượt xem:16
2 /NQ-HĐND
Ngày bắt đầu: 18/11/2021
Ngày kết thúc: 18/12/2021
Lượt xem:42
3 /TTr-UBND
Ngày bắt đầu: 18/11/2021
Ngày kết thúc: 18/12/2021
Lượt xem:20
42132/SYT-KHTC
Ngày bắt đầu: 05/10/2021
Ngày kết thúc: 12/10/2021
Lượt xem:16
51984/SYT-KHTC
Ngày bắt đầu: 16/09/2021
Ngày kết thúc: 25/09/2021
Lượt xem:26
61821/SYT-NVY
Ngày bắt đầu: 25/08/2021
Ngày kết thúc: 01/09/2021
Lượt xem:14
71764/SYT-NVY
Ngày bắt đầu: 18/08/2021
Ngày kết thúc: 23/08/2021
Lượt xem:19
81110/SYT-KHTC
Ngày bắt đầu: 04/06/2021
Ngày kết thúc: 07/06/2021
Lượt xem:32
9845/SYT-KHTC
Ngày bắt đầu: 07/05/2021
Ngày kết thúc: 24/05/2021
Lượt xem:28
10286/SYT-KHTC
Ngày bắt đầu: 19/02/2021
Ngày kết thúc: 02/03/2021
Lượt xem:45
112358/SYT-KHTC
Ngày bắt đầu: 25/12/2020
Ngày kết thúc: 29/12/2020
Lượt xem:49
121991/SYT-NVY
Ngày bắt đầu: 30/10/2020
Ngày kết thúc: 05/11/2020
Lượt xem:50
131962/SYT-TCCB
Ngày bắt đầu: 29/10/2020
Ngày kết thúc: 05/11/2020
Lượt xem:36
14 /TTr-SYT
Ngày bắt đầu: 23/09/2020
Ngày kết thúc: 23/10/2020
Lượt xem:50
15 /SYT-NVY
Ngày bắt đầu: 07/09/2020
Ngày kết thúc: 07/10/2020
Lượt xem:59
161511/SYT-KHTC
Ngày bắt đầu: 18/08/2020
Ngày kết thúc: 18/09/2020
Lượt xem:40
171294/SYT-NVY
Ngày bắt đầu: 14/07/2020
Ngày kết thúc: 14/08/2020
Lượt xem:40
181572/SYT-KHTC
Ngày bắt đầu: 10/10/2019
Ngày kết thúc: 15/10/2019
Lượt xem:38
19 /2020/QH14
Ngày bắt đầu: 01/04/2019
Ngày kết thúc: 16/04/2019
Lượt xem:41
20 /TTr-SYT
Ngày bắt đầu: 18/12/2018
Ngày kết thúc: 31/12/2018
Lượt xem:42
21 /BC-SYT
Ngày bắt đầu: 04/05/2018
Ngày kết thúc: 25/05/2018
Lượt xem:41
22 /2018/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu: 23/04/2018
Ngày kết thúc: 23/05/2018
Lượt xem:40
23 /TTr-UBND
Ngày bắt đầu: 23/04/2018
Ngày kết thúc: 02/05/2018
Lượt xem:47
24/2017/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu: 27/10/2017
Ngày kết thúc: 09/11/2017
Lượt xem:46
25/TTr-BYT
Ngày bắt đầu: 03/07/2017
Ngày kết thúc: 06/07/2017
Lượt xem:52
26/2017/NĐ-CP
Ngày bắt đầu: 03/07/2017
Ngày kết thúc: 06/07/2017
Lượt xem:39
27........./2017/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu: 25/05/2017
Ngày kết thúc: 25/06/2017
Lượt xem:43
Thống kê truy cập
  • Đang online: 27
  • Hôm nay: 3,009
  • Trong tuần: 10,886
  • Tất cả: 3,960,868
Đăng nhập