CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoXEM CHI TIẾTTẬP TIN
1 /SYT-KHTC
Ngày bắt đầu: 05/04/2024
Ngày kết thúc: 04/05/2024
Lượt xem:6
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOXEM CHI TIẾTTẬP TIN
1746/SYT- NVY
Ngày bắt đầu: 09/04/2024
Ngày kết thúc: 20/04/2024
Lượt xem:4
2377/SYT-TCCB
Ngày bắt đầu: 29/02/2024
Ngày kết thúc: 15/03/2024
Lượt xem:318
32466/SYT-KHTC
Ngày bắt đầu: 05/12/2023
Ngày kết thúc: 05/01/2024
Lượt xem:36
41110/SYT-KHTC
Ngày bắt đầu: 04/06/2021
Ngày kết thúc: 07/06/2021
Lượt xem:180
5845/SYT-KHTC
Ngày bắt đầu: 07/05/2021
Ngày kết thúc: 24/05/2021
Lượt xem:133
6286/SYT-KHTC
Ngày bắt đầu: 19/02/2021
Ngày kết thúc: 02/03/2021
Lượt xem:190
72358/SYT-KHTC
Ngày bắt đầu: 25/12/2020
Ngày kết thúc: 29/12/2020
Lượt xem:190
81991/SYT-NVY
Ngày bắt đầu: 30/10/2020
Ngày kết thúc: 05/11/2020
Lượt xem:160
91962/SYT-TCCB
Ngày bắt đầu: 29/10/2020
Ngày kết thúc: 05/11/2020
Lượt xem:152
10 /TTr-SYT
Ngày bắt đầu: 23/09/2020
Ngày kết thúc: 23/10/2020
Lượt xem:221
11 /SYT-NVY
Ngày bắt đầu: 07/09/2020
Ngày kết thúc: 07/10/2020
Lượt xem:179
121511/SYT-KHTC
Ngày bắt đầu: 18/08/2020
Ngày kết thúc: 18/09/2020
Lượt xem:158
131294/SYT-NVY
Ngày bắt đầu: 14/07/2020
Ngày kết thúc: 14/08/2020
Lượt xem:153
141572/SYT-KHTC
Ngày bắt đầu: 10/10/2019
Ngày kết thúc: 15/10/2019
Lượt xem:162
15 /2020/QH14
Ngày bắt đầu: 01/04/2019
Ngày kết thúc: 16/04/2019
Lượt xem:169
16 /TTr-SYT
Ngày bắt đầu: 18/12/2018
Ngày kết thúc: 31/12/2018
Lượt xem:210
17 /BC-SYT
Ngày bắt đầu: 04/05/2018
Ngày kết thúc: 25/05/2018
Lượt xem:175
18 /2018/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu: 23/04/2018
Ngày kết thúc: 23/05/2018
Lượt xem:158
19 /TTr-UBND
Ngày bắt đầu: 23/04/2018
Ngày kết thúc: 02/05/2018
Lượt xem:172
20/2017/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu: 27/10/2017
Ngày kết thúc: 09/11/2017
Lượt xem:164
21/TTr-BYT
Ngày bắt đầu: 03/07/2017
Ngày kết thúc: 06/07/2017
Lượt xem:248
22/2017/NĐ-CP
Ngày bắt đầu: 03/07/2017
Ngày kết thúc: 06/07/2017
Lượt xem:172
23........./2017/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu: 25/05/2017
Ngày kết thúc: 25/06/2017
Lượt xem:163
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập