Danh sách các đơn vị tuyến huyện, thành phố trực thuộc Sở Y tế

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ TUYẾN HUYỆN, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ TỈNH LÀO CAI

STT

TÊN ĐƠN VỊ

ĐỊA CHỈ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

THÀNH PHỐ LÀO CAI

1

Trung tâm Y tế thành phố

Đường Duyên Hải, phường Duyên Hải, TP Lào Cai

0214.3.842.084

ttytlaocai-syt@laocai.gov.vn

 2  Bệnh viện đa khoa thành phố
Đường Điện Biên, phường Duyên Hải, TP Lào Cai
0214.6.282.468 bvdktp-syt@laocai.gov.vn

HUYỆN BẮC HÀ

1

Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Hà

Thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc hà, tỉnh Lào Cai

0214.3.880.400

bvdkbacha-syt@laocai.gov.vn

2

Trung tâm y tế huyện Bắc Hà

Thị trần Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

0214.3.780.522

ttytbacha-syt@laocai.gov.vn

HUYỆN BẢO THẮNG

 1

 Bệnh viện đa khoa huyện Bảo Thắng

 Số 299, đường Cách mạng T8, thôn Phú Thịnh 1, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

 0214.3.862.752

 bvdkbaothang-syt@laocai.gov.vn

 2

 Trung tâm Y tế huyện Bảo Thắng

 Số 254, đường Hoàng Sào, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

 0214.3.860.693

 ttytbaothang-syt@laocai.gov.n

HUYỆN BÁT XÁT

 1

 Bệnh viện đa khoa huyện Bát Xát

 Tổ 2, thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

0214.3.883.051

 bvdkbatxat-syt@laocai.gov.vn

 2

 Trung tâm Y tế huyện Bát Xát

 Thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

 0214.3.783.221

ttytbatxat-syt@laocai.gov.vn

 HUYỆN BẢO YÊN

 

 Bệnh viện đa khoa huyện Bảo Yên

 Thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

0214.3.877.589

 bvdkbaoyen-syt@laocai.gov.vn

 2

 Trung tâm Y tế huyện Bảo Yên

 Khu 7, thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

 0214.6.514.116

 ttytbaoyen-syt@laocai.gov.vn

HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG

 Bệnh viện đa khoa huyện Mường Khương

 Thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

 0214.3.891.333

 bvdkmkhuong-syt@laocai.gov.vn

 2

 Trung tâm Y tế huyện Mường Khương

 Thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

 0214.3.881.044

 ttytmuongkhuong-syt@laocai.gov.vn

HUYỆN VĂN BÀN

 1

 Bệnh viện đa khoa huyện Văn Bàn

 Tổ 5, thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

 0214.3.882.367

 bvdkvanban-syt@laocai.gov.vn

 2

 Trung tâm Y tế huyện Văn Bàn

 Thị trấn Văn Bàn, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

0214.3.882.268

ttytvanban-syt@laocai.gov.vn

HUYỆN SA PA

 1

 Bệnh viện đa khoa huyện Sa Pa

 Tổ 1, thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

 0214.3.900.119

 bvdksapa-syt@laocai.gov.vn

 2

 Trung tâm Y tế huyện Sa Pa

 Tổ 1, đường Điện Biên Phủ, thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

 0214.3.873.478

 ttytsapa-syt@laocai.gov.vn

HUYỆN SIMACAI

 1

 Trung tâm Y tế huyện Simacai

 Phố cũ, huyện Simacai, tỉnh Lào Cai

 0214.3.796.669

ttytsimacai-syt@laocai.gov.vn

Danh sách các đơn vị tuyến huyện, thành phố trực thuộc Sở Y tế

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ TUYẾN HUYỆN, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ TỈNH LÀO CAI

STT

TÊN ĐƠN VỊ

ĐỊA CHỈ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

THÀNH PHỐ LÀO CAI

1

Trung tâm Y tế thành phố

Đường Duyên Hải, phường Duyên Hải, TP Lào Cai

0214.3.842.084

ttytlaocai-syt@laocai.gov.vn

 2  Bệnh viện đa khoa thành phố
Đường Điện Biên, phường Duyên Hải, TP Lào Cai
0214.6.282.468 bvdktp-syt@laocai.gov.vn

HUYỆN BẮC HÀ

1

Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Hà

Thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc hà, tỉnh Lào Cai

0214.3.880.400

bvdkbacha-syt@laocai.gov.vn

2

Trung tâm y tế huyện Bắc Hà

Thị trần Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

0214.3.780.522

ttytbacha-syt@laocai.gov.vn

HUYỆN BẢO THẮNG

 1

 Bệnh viện đa khoa huyện Bảo Thắng

 Số 299, đường Cách mạng T8, thôn Phú Thịnh 1, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

 0214.3.862.752

 bvdkbaothang-syt@laocai.gov.vn

 2

 Trung tâm Y tế huyện Bảo Thắng

 Số 254, đường Hoàng Sào, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

 0214.3.860.693

 ttytbaothang-syt@laocai.gov.n

HUYỆN BÁT XÁT

 1

 Bệnh viện đa khoa huyện Bát Xát

 Tổ 2, thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

0214.3.883.051

 bvdkbatxat-syt@laocai.gov.vn

 2

 Trung tâm Y tế huyện Bát Xát

 Thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

 0214.3.783.221

ttytbatxat-syt@laocai.gov.vn

 HUYỆN BẢO YÊN

 

 Bệnh viện đa khoa huyện Bảo Yên

 Thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

0214.3.877.589

 bvdkbaoyen-syt@laocai.gov.vn

 2

 Trung tâm Y tế huyện Bảo Yên

 Khu 7, thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

 0214.6.514.116

 ttytbaoyen-syt@laocai.gov.vn

HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG

 Bệnh viện đa khoa huyện Mường Khương

 Thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

 0214.3.891.333

 bvdkmkhuong-syt@laocai.gov.vn

 2

 Trung tâm Y tế huyện Mường Khương

 Thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

 0214.3.881.044

 ttytmuongkhuong-syt@laocai.gov.vn

HUYỆN VĂN BÀN

 1

 Bệnh viện đa khoa huyện Văn Bàn

 Tổ 5, thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

 0214.3.882.367

 bvdkvanban-syt@laocai.gov.vn

 2

 Trung tâm Y tế huyện Văn Bàn

 Thị trấn Văn Bàn, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

0214.3.882.268

ttytvanban-syt@laocai.gov.vn

HUYỆN SA PA

 1

 Bệnh viện đa khoa huyện Sa Pa

 Tổ 1, thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

 0214.3.900.119

 bvdksapa-syt@laocai.gov.vn

 2

 Trung tâm Y tế huyện Sa Pa

 Tổ 1, đường Điện Biên Phủ, thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

 0214.3.873.478

 ttytsapa-syt@laocai.gov.vn

HUYỆN SIMACAI

 1

 Trung tâm Y tế huyện Simacai

 Phố cũ, huyện Simacai, tỉnh Lào Cai

 0214.3.796.669

ttytsimacai-syt@laocai.gov.vn

Tin liên quan
Thống kê truy cập
  • Đang online: 27
  • Hôm nay: 3,527
  • Trong tuần: 20,264
  • Tất cả: 5,199,302
Đăng nhập