Công bố cơ sở đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động
Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động;
Căn cứ Quyết định số 112/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Lào Cai quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Y tế tỉnh Lào Cai,
Sở Y tế tỉnh Lào Cai công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động đối với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai, nội dung cụ thể như sau:
* Tên tổ chức: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai.
* Người đại diện: Ông Nguyễn Văn Sửu, chức vụ: Giám đốc.
* Địa chỉ: Khối V, đường Chiềng On, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai
* Số điện thoại: 0214.3844.882; Fax: 0214.3844.882.
* Địa chỉ email: ttytdp-syt@laocai.gov.vn
* Lĩnh vực công bố: Công bố và cấp phép cơ sở đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động với các nội dung:
- Quan trắc yếu tố khí hậu: Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, bức xạ nhiệt.
- Quan trắc yếu tố vật lý: Ánh sáng, tiếng ồn, rung, phóng xạ, điện từ trường, bức xạ tử ngoại.
- Quan trắc yếu tố bụi các loại và các yếu tố hơi khí độc
- Đánh giá yếu tố tâm sinh lý và éc gô nô my, yếu tố tiếp xúc nghề nghiệp.
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 589
  • Trong tuần: 19,389
  • Tất cả: 5,219,367
Đăng nhập