Báo cáo số 72/BC-SYT ngày 04/3/2019 của Sở Y tế
Sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 90-KL/TW, ngày 4/3/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về "Xây dựng đội ngũ tri thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Chi tiết tải về tại đây: BC_72_TCCBsigned_20190305031211679670.pdf
Thống kê truy cập
  • Đang online: 27
  • Hôm nay: 3,018
  • Trong tuần: 9,317
  • Tất cả: 5,209,295
Đăng nhập