Báo cáo số 93/BC-SYT ngày 19/3/2019 của Sở Y tế
Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
Chi tiết tải về tại đây: BC_93_TCCBsigned_20190319034522358350.pdf
Thống kê truy cập
  • Đang online: 37
  • Hôm nay: 2,845
  • Trong tuần: 9,144
  • Tất cả: 5,209,122
Đăng nhập