Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng
Tên thủ tục Cấp lại Giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng
Lĩnh vực Dân số, kế hoạch hóa gia đình
Cơ quan thực hiện

Cơ sở khám chữa bệnh

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện

Bước 1. Nộp hồ sơ

Bước 2. - Kiểm tra tiếp nhận hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ theo quy định: hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

+ Trường hợp từ chối: Ghi phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ,

+ Hồ sơ hợp lệ theo quy định: tiếp nhận và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả hồ sơ

- Trình lãnh đạo cơ sở khám, chữa bệnh phân công cán bộ xử lý

Bước 3.Trường hợp không cần xác minh:

Cán bộ Y tế:

- Nghiên cứu hồ sơ

- Thẩm định hồ sơ

- Đề xuất phương án giải quyết

- Trình lãnh đạo cơ sở khám, chữa bệnh

Trường hợp cần xác minh:

Cán bộ Y tế:

- Nghiên cứu hồ sơ

- Thẩm định hồ sơ

- Kiểm tra thực tế

- Đề xuất phương án giải quyết

- Trình lãnh đạo cơ sở khám, chữa bệnh

Bước 4. Lãnh đạo cơ sở khám, chữa bệnh xét duyệt hồ sơ:

- Nếu đồng ý, ký duyệt

- Nếu không đồng ý: chuyển trả hồ sơ

Bước 5.Trường hợp hồ sơ quá hạn phải làm văn bản xin lỗi

Bước 6. Phát hành và trả kết quả cho công dân

Thời hạn giải quyết

- 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hộp lệ

- 03 ngày làm việc đối với trường hợp cần xác mình

 

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng sinh có xác nhận của Tổ trưởng Tổ dân phố hoặc trưởng thôn về việc sinh và đang sinh sống tại địa bàn khu dân cư theo mẫu quy định tại phụ lục 3 Thông tư số 17/2012/TT-BYT của Bộ Y tế

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý

1/ Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ Y tế quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh;

2/ Thông tư số 34/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24/10/2012 của Bộ Y tế

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện


Thống kê truy cập
  • Đang online: 42
  • Hôm nay: 3,240
  • Trong tuần: 19,977
  • Tất cả: 5,199,015
Đăng nhập