Kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước
Tên thủ tục Kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước
Lĩnh vực Dược- Mỹ phẩm
Cơ quan thực hiện

Sở Y tế

Cách thức thực hiện

Nộp qua đường bưu điện hoạc nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa của Sở Y tế

Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện


Bước 1: Cơ sở sản xuất thuốc hoặc cơ sở đặt gia công thuốc nộp hồ sơ Kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước về Sở Y tế tỉnh.Bước 2:Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ và trả Phiếu tiếp nhận hồ sơ kê khai lại giá thuốc.Bước 3: Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức rà soát giá thuốc kê khai lại.Bước 4:Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo Bộ Y tế các thuốc kê khai lại đối với các trường hợp chưa phát hiện mức giá kê khai lại không hợp lý. Trường hợp mức giá kê khai lại không hợp lý, Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo bằng văn bản cho cơ sở kê khai giá xem xét lại mức giá kê khai lại và nêu rõ lý do.Bước 5: Bộ Y tế tổng hợp báo cáo của Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về giá thuốc kê khai lại và công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược)


Thời hạn giải quyết

25 (hai mươi lăm) ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Phí

100.000đ/hồ sơ

Lệ Phí

100.000đ/hồ sơ

Thành phần hồ sơ

I.Thành phần hồ sơ bao gồm:
1. Bảng kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước theo Mẫu số 04 Phụ lục VII của Nghị định số 54/2017/NĐ-CP.
2. Tài liệu chứng minh biến động của các yếu tố chi phí đầu vào như nguyên liệu, nhiên liệu, tỷ giá, chi phí nhân công, các chi phí khác liên quan để thuyết minh lý do tăng giá và tỷ lệ tăng giá.
II. Số lượng hồ sơ:
Hồ sơ được lập thành 02 (hai) bộ: 01 (một) bộ gửi Sở Y tế; 01 (một) bộ lưu tại cơ sở.

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Cơ sở sản xuất thuốc hoặc cơ sở đặt gia công thuốc phải thực hiện việc kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước khi có nhu cầu điều chỉnh tăng giá so với giá thuốc đã được kê khai hoặc kê khai lại liền kề trước đó được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược).

Căn cứ pháp lý

1. Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016.
2. Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược.
3. Thông tư số 277/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016

Biểu mẫu đính kèm

 

File mẫu:

  • Bảng kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước theo Mẫu số 04 Phụ lục VII của Nghị định số 54/2017/NĐ-CPTải về

 

Kết quả thực hiện

Công bố giá thuốc kê khai lại trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược)


  1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 38
  • Hôm nay: 2,061
  • Trong tuần: 6,200
  • Tất cả: 3,928,660
Đăng nhập