Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm
Tên thủ tục Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm
Lĩnh vực Dược- Mỹ phẩm
Cơ quan thực hiện

Sở Y tế

Cách thức thực hiện


Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.


Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện


Bước 1: Cơ sở sản xuất mỹ phẩm nộp đơn đề nghị Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ Điều kiện sản xuất mỹ phẩm tới Sở Y tế.Bước 2: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ Điều kiện sản xuất mỹ phẩm, Sở Y tế có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo mẫu số 05 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 93/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về Điều kiện sản xuất mỹ phẩm nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì thông báo bằng văn bản và nêu những nội dung chưa đầy đủ, hợp lệ tới cơ sở sản xuất mỹ phẩm.Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện sản xuất mỹ phẩm bằng cách giữ nguyên số của Giấy chứng nhận lần đầu, ghi rõ Điều chỉnh lần thứ mấy, ngày Điều chỉnh, lý do Điều chỉnh.


Thời hạn giải quyết


05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.


Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ


Điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo mẫu số 04 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 93/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về Điều kiện sản xuất mỹ phẩm; + Giấy tờ chứng minh sự thay đổi.


Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện


Áp dụng đối với trường hợp cơ sở sản xuất đã được cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện sản xuất mỹ phẩm nhưng có thay đổi về tên của cơ sở sản xuất hoặc thay đổi địa chỉ do Điều chỉnh địa giới hành chính (địa Điểm sản xuất không thay đổi).


Căn cứ pháp lý


+ Luật Đầu tư năm 2014. + Nghị định số 93/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về Điều kiện sản xuất mỹ phẩm.


Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện


Giấy chứng nhận đủ Điều kiện sản xuất mỹ phẩm

 

  1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 40
  • Hôm nay: 1,809
  • Trong tuần: 5,948
  • Tất cả: 3,928,408
Đăng nhập