Triên khai chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020
Số ký hiệu văn bản 491/SYT-KHTC
Ngày ban hành 20/04/2018
Ngày hiệu lực 20/04/2018
Trích yếu nội dung Triên khai chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Kế hoạch - Tài chính
Người ký duyệt Nông Tiến Cương
Tài liệu đính kèm cv_491_khtcsigned_20180420085758515510.pdf
Văn bản mới