Tổng số: 16
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
194/BC-SYT 22/06/2020 Báo cáo kết quả công tác y tế 6 tháng đầu năm 2020
Lượt xem: 833
Tải về 16
77/BC-SYT 16/03/2020 Báo cáo công tác y tế tháng 3, quý I năm 2020
Lượt xem: 1002
Tải về 17
390/BC-SYT 20/11/2018 Báo cáo công tác Y tế tháng 11 năm 2018
Lượt xem: 883
Tải về 0
244/BC-SYT 20/07/2018 Báo cáo công tác y tế tháng 7 năm 2018
Lượt xem: 834
Tải về 0
372/BC-SYT 18/08/2017 Báo cáo công tác Y tế tháng 8 năm 2017
Lượt xem: 142
Tải về 0
346/BC-SYT 20/07/2017 Báo cáo công tác y tế tháng 7 năm 2017
Lượt xem: 144
Tải về 0
97/BC-SYT 23/03/2017 Báo cáo công tác quản lý và duy trì Cổng TTĐT Sở Y tế tháng 3 năm 2017
Lượt xem: 180
Tải về 0
92/BC-SYT 20/03/2017 Báo cáo công tác y tế 3 tháng đầu năm 2017
Lượt xem: 146
Tải về 0
90/BC-SYT 17/03/2017 Báo kết quả ứng dụng CNTT Quý I năm 2017
Lượt xem: 159
Tải về 0
74/BC-SYT 03/03/2017 Báo cáo công tác CCHC quý I năm 2017
Lượt xem: 120
Tải về 0
12
BẢN ĐỒ LÀO CAI
 
Văn bản mới