Tổng số: 173
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
471/QĐ-SYT 23/06/2020 Thành lập Đoàn đánh giá đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc
Lượt xem: 893
Tải về 13
472/QĐ-SYT 23/06/2020 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược đợt 08 năm 2020
Lượt xem: 861
Tải về 20
457/QĐ-SYT 17/06/2020 V/v thành lập Đoàn đánh giá đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc
Lượt xem: 644
Tải về 1
451/QĐ-SYT 15/06/2020 Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược;Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc -GPP”
Lượt xem: 744
Tải về 4
452/QĐ-SYT 15/06/2020 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đợt 07 năm 2020 Và Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt phân phối thuốc”đợt 01 năm 2020
Lượt xem: 776
Tải về 6
434/QĐ-SYT 08/06/2020 Thu hồi chứng chỉ hành nghề dược
Lượt xem: 739
Tải về 1
1020/SYT-NVD 08/06/2020 Đình chỉ lưu hành,thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng
Lượt xem: 739
Tải về 0
433/QĐ-SYT 05/06/2020 Cấp Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” đợt 07 năm 2020
Lượt xem: 759
Tải về 0
430/QĐ-SYT 04/06/2020 Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược;Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc -GPP”
Lượt xem: 798
Tải về 0
431/QĐ-SYT 04/06/2020 V/v thành lập Đoàn đánh giá đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc
Lượt xem: 699
Tải về 0
12345678910...
BẢN ĐỒ LÀO CAI
 
Văn bản mới