Tổng số: 12
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
169/2018/NĐ-CP 31/12/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế
Lượt xem: 794
Tải về 0
111/2017/NĐ-CP 05/10/2017 Quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe
Lượt xem: 820
Tải về 0
54/2017/NĐ-CP 08/05/2017 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật Dược
Lượt xem: 167
Tải về 0
67/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế
Lượt xem: 178
Tải về 0
94/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê
Lượt xem: 169
Tải về 0
95/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê
Lượt xem: 177
Tải về 0
97/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định nội dung chỉ tiêu thông kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia
Lượt xem: 157
Tải về 0
103/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định về đảm bảo an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm
Lượt xem: 166
Tải về 0
93/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm
Lượt xem: 197
Tải về 0
109/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Lượt xem: 156
Tải về 0
12
BẢN ĐỒ LÀO CAI
 
Văn bản mới