Quy định mức thu, nộp phí trong lĩnh vực y tế
Số ký hiệu văn bản 64/2020/TT-BTC
Ngày ban hành 08/07/2020
Ngày hiệu lực 08/07/2020
Trích yếu nội dung Quy định mức thu, nộp phí trong lĩnh vực y tế
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Kế hoạch - Tài chính
Người ký duyệt Vũ Thị Mai
Tài liệu đính kèm vbdi_6408072020144502_20200710103147297_200710022510_20200710044034634_20200713043710947.pdf
Văn bản mới