Tổng số: 12
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
54/2017/TT-BYT 29/12/2017 Ban hành bộ tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Lượt xem: 217
Tải về 1
526/SYT-VP 17/05/2017 Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước
Lượt xem: 172
Tải về 1
519/SYT-CNTTBHYT 15/05/2017 Triển khai ứng dụng CNTT trong khám, chữa bệnh và thanh toán BHYT năm 2017
Lượt xem: 166
Tải về 0
42/KH-SYT 24/03/2017 Kế hoạch triển khai ứng dụng CNTT trong quản lý khám, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế năm 2017
Lượt xem: 176
Tải về 0
222/QĐ-SYT 24/03/2017 Thành lập tổ Công nghệ thông tin liên ngành thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế
Lượt xem: 161
Tải về 0
97/BC-SYT 23/03/2017 Báo cáo công tác quản lý và duy trì Cổng TTĐT Sở Y tế tháng 3 năm 2017
Lượt xem: 180
Tải về 0
293/SYT-VP 22/03/2017 Đề nghị phối hợp làm việc về phần mềm VNPT-iOffice
Lượt xem: 175
Tải về 0
90/BC-SYT 17/03/2017 Báo kết quả ứng dụng CNTT Quý I năm 2017
Lượt xem: 159
Tải về 0
232/SYT-VP 09/03/2017 Tăng cường ứng dụng CNTT trong ngành y tế
Lượt xem: 168
Tải về 0
231/SYT-VP 09/03/2017 Báo cáo tình hình kết nối, liên thông dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh BHYT
Lượt xem: 184
Tải về 0
12
BẢN ĐỒ LÀO CAI
 
Văn bản mới