Cung cấp thông tin phục vụ Đề án "Phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Bắc, thực trạng và giải pháp"
Số ký hiệu văn bản 685/SYT-KHTC
Ngày ban hành 23/05/2018
Ngày hiệu lực 23/05/2018
Trích yếu nội dung Cung cấp thông tin phục vụ Đề án "Phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Bắc, thực trạng và giải pháp"
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Kế hoạch - Tài chính
Người ký duyệt Nông Tiến Cương
Tài liệu đính kèm cv_685_khtc_20180523023223655650.rar
Văn bản mới