Tham gia ý kiến biểu mẫu báo cáo thực hiện chương trình mục tiêu Y tế Dân số
Số ký hiệu văn bản 658/SYT-KHTC
Ngày ban hành 22/05/2018
Ngày hiệu lực 22/05/2018
Trích yếu nội dung Tham gia ý kiến biểu mẫu báo cáo thực hiện chương trình mục tiêu Y tế Dân số
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Kế hoạch - Tài chính
Người ký duyệt Nông Đình Hùng
Tài liệu đính kèm cv_658_khtcsigned_20180522102505768760.rar
Văn bản mới