Báo cáo công tác y tế tháng 7 năm 2018
Số ký hiệu văn bản 244/BC-SYT
Ngày ban hành 20/07/2018
Ngày hiệu lực 20/07/2018
Trích yếu nội dung Báo cáo công tác y tế tháng 7 năm 2018
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Kế hoạch - Tài chính
Người ký duyệt Nông Tiến Cương
Tài liệu đính kèm bc_244_khtcsigned_20180720033101277270.pdf
Văn bản mới