Danh sách cơ sở đủ điều kiện kinh doanh dược trên địa bàn tỉnh Lào Cai (Tính đến ngày 30/9/2018)
Số ký hiệu văn bản 1429/SYT-NVD
Ngày ban hành 11/10/2018
Ngày hiệu lực 11/10/2018
Trích yếu nội dung Danh sách cơ sở đủ điều kiện kinh doanh dược trên địa bàn tỉnh Lào Cai (Tính đến ngày 30/9/2018)
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Dược
Người ký duyệt Trần Thị Minh
Tài liệu đính kèm 1429-syt-nvd.signed.pdf
Văn bản mới