Báo cáo công tác Y tế tháng 11 năm 2018
Số ký hiệu văn bản 390/BC-SYT
Ngày ban hành 20/11/2018
Ngày hiệu lực 20/11/2018
Trích yếu nội dung Báo cáo công tác Y tế tháng 11 năm 2018
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Kế hoạch - Tài chính
Người ký duyệt Nông Tiến Cương
Tài liệu đính kèm bc_390_khtcsigned_20181120085608923920.pdf
Văn bản mới