Quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp
Số ký hiệu văn bản 37/2018/TT-BYT
Ngày ban hành 30/11/2018
Ngày hiệu lực 15/01/2019
Trích yếu nội dung Quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Kế hoạch - Tài chính
Người ký duyệt Nguyễn Trường Sơn
Tài liệu đính kèm tt-2018-37-1.pdf
Văn bản mới