Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế
Số ký hiệu văn bản 169/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành 31/12/2018
Ngày hiệu lực 31/12/2018
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm nd169-sua-doi-mot-so-dieu-nd-36-cp-ve-ql-ttb-y-te.pdf
Văn bản mới