Thông báo kết quả xét đề nghị Nhà nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú lần thứ 13 - năm 2020
Số ký hiệu văn bản 45/TB-HĐXT
Ngày ban hành 09/08/2019
Ngày hiệu lực 09/08/2019
Trích yếu nội dung Thông báo kết quả xét đề nghị Nhà nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú lần thứ 13 - năm 2020
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
Người ký duyệt Lê Ngọc Hưng
Tài liệu đính kèm 45-tb-hdxt.signed.pdf
Văn bản mới