Ban hành danh mục chuyên ngành thu hút, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2019-2020
Số ký hiệu văn bản 2391/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/08/2019
Ngày hiệu lực 05/08/2019
Trích yếu nội dung Ban hành danh mục chuyên ngành thu hút, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2019-2020
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ
Người ký duyệt Đặng Xuân Phong
Tài liệu đính kèm 2391_20190809095438_20190809100535845.pdf
Văn bản mới