Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp
Số ký hiệu văn bản 13/2019/TT-BYT
Ngày ban hành 05/07/2019
Ngày hiệu lực 20/08/2019
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Khám, chữa bệnh
Người ký duyệt Nguyễn Trường Sơn
Tài liệu đính kèm tt-13-sua-doi-bo-sung-tt-39.pdf
Văn bản mới