Tuyển sinh đào tạo đại học hệ Bác sỹ chính quy theo địa chỉ sử dụng năm 2019
Số ký hiệu văn bản 77/TB-SYT
Ngày ban hành 20/09/2019
Ngày hiệu lực 20/09/2019
Trích yếu nội dung Tuyển sinh đào tạo đại học hệ Bác sỹ chính quy theo địa chỉ sử dụng năm 2019
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ
Người ký duyệt Trần Thị Minh
Tài liệu đính kèm tb_77_tccbsigned_20190920085544213210.pdf
Văn bản mới