Thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2019
Số ký hiệu văn bản 25/TB-SYT
Ngày ban hành 14/02/2020
Ngày hiệu lực 04/02/2020
Trích yếu nội dung Thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2019
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ
Người ký duyệt Hoàng Quốc Hương
Tài liệu đính kèm thong_bao_25signed_20200217085807716710.pdf
Văn bản mới