Báo cáo công tác y tế tháng 3, quý I năm 2020
Số ký hiệu văn bản 77/BC-SYT
Ngày ban hành 16/03/2020
Ngày hiệu lực 16/03/2020
Trích yếu nội dung Báo cáo công tác y tế tháng 3, quý I năm 2020
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Kế hoạch - Tài chính
Người ký duyệt Hoàng Quốc Hương
Tài liệu đính kèm bc_quy_i_2020_-trinh-_2003160920200316103952410_signed.pdf
Văn bản mới