Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế
Số ký hiệu văn bản 169/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành 31/12/2018
Ngày hiệu lực 31/12/2018
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm NĐ169 sửa đổi một số điều ND 36 CP về QL TTB y tế.pdf
Văn bản mới