Kết quả xét tuyển vòng 2 và dự kiến người trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp y tế tỉnh Lào Cai năm 2019
Số ký hiệu văn bản 11/TB-SYT
Ngày ban hành 05/02/2020
Ngày hiệu lực 05/02/2020
Trích yếu nội dung Kết quả xét tuyển vòng 2 và dự kiến người trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp y tế tỉnh Lào Cai năm 2019
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ
Người ký duyệt Hoàng Quốc Hương
Tài liệu đính kèm THÔNG BÁO SÓ 11.pdf
Văn bản mới