Công tác thi đua, khen thưởng năm 2017
Số ký hiệu văn bản 12/KH-SYT
Ngày ban hành 24/01/2017
Ngày hiệu lực 24/01/2017
Trích yếu nội dung Công tác thi đua, khen thưởng năm 2017
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
Người ký duyệt Nông Tiến Cương
Tài liệu đính kèm KH 12 VP.signed.pdf
Văn bản mới