Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược;Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc -GPP”
Số ký hiệu văn bản 430/QĐ-SYT
Ngày ban hành 04/06/2020
Ngày hiệu lực 04/06/2020
Trích yếu nội dung Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược;Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc -GPP”
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Dược
Người ký duyệt Trần Thị Minh
Tài liệu đính kèm 062020_QD_thu_hoi_cac_QT_2006020200604090851915_Signed.pdf
Văn bản mới