Tổng số: 173
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
471/QĐ-SYT 23/06/2020 Thành lập Đoàn đánh giá đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc Tải về
472/QĐ-SYT 23/06/2020 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược đợt 08 năm 2020 Tải về
457/QĐ-SYT 17/06/2020 V/v thành lập Đoàn đánh giá đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc Tải về
451/QĐ-SYT 15/06/2020 Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược;Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc -GPP” Tải về
452/QĐ-SYT 15/06/2020 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đợt 07 năm 2020 Và Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt phân phối thuốc”đợt 01 năm 2020 Tải về
434/QĐ-SYT 08/06/2020 Thu hồi chứng chỉ hành nghề dược Tải về
1020/SYT-NVD 08/06/2020 Đình chỉ lưu hành,thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng Tải về
433/QĐ-SYT 05/06/2020 Cấp Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” đợt 07 năm 2020 Tải về
430/QĐ-SYT 04/06/2020 Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược;Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc -GPP” Tải về
431/QĐ-SYT 04/06/2020 V/v thành lập Đoàn đánh giá đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc Tải về
12345678910...
BẢN ĐỒ LÀO CAI
 
Văn bản mới