Tổng số: 12
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
169/2018/NĐ-CP 31/12/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế Tải về
111/2017/NĐ-CP 05/10/2017 Quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe Tải về
54/2017/NĐ-CP 08/05/2017 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật Dược Tải về
67/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế Tải về
94/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê Tải về
95/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê Tải về
97/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định nội dung chỉ tiêu thông kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia Tải về
103/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định về đảm bảo an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm Tải về
93/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm Tải về
109/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Tải về
12
BẢN ĐỒ LÀO CAI
 
Văn bản mới